برچسب: کلاچ شل

یکی دیگر از مشکلات گیربکس : کلاچ شل

همان طور که می دانید گیربکس خودرو ممکن است دچار ایرادات و مشکلاتی شود . یکی از آن ایرادات مشکل کلاچ شل است که ممکن است رانندگان را غافلگیر کند ولی خوشبختانه موضوع چندان با اهمیتی نیست و با هزینه ای کمتر از هزینه ای که سایر مشکلات گیربکس به وجود می آورد قابل برطرف گردیدن می باشد .
کلاچ شل یعنی با فشردن پدال کلاچ دیسک از فلایویل جدا نشود .