برچسب: وظیفه

بررسی گیربکس خودروها

وظیفه ای که سیستم گیربکس بر عهده دارد تبدیل نمودن گشتاور و دور می باشد .
به طور دقیق تر باید گفت که این قطعه (گیربکس) دور و گشتاور را بسته به دلخواه و نیاز راننده و همچنین جاده و خیابان ها عوض می کند.
بعضی از مواقع پیش می آید که خودرو نیاز به قدرت بیشتری برای حرکت کردن لازم دارد و یا اینکه بعضی موقع ها خودرو نیاز دارد با سرعت بیشتری حرکت نماید .