برچسب: نشت روغن نشانه وجود مشکل در گیربکس

نشت روغن نشانه وجود مشکل در گیربکس

نشت واسکازین گیربکس های اتوماتیک یکی از راه های بسیار آسانی است که خبر میدهد گیربکس خودرویتان دچار ایراد شده است و باید در پی تعمییر آن برآیید .
واسکازین در گیربکس های اتوماتیک و تعویض نمودن دنده نقش حیاتی را ایفا می نمایند . به گونه ای واسکازین برای گیربکس های اتوماتیک با اهمیت است که وجود یک لکه روغن در کف پارکینگ خیلی زود تبدیل به یک مشکل حاد و جدی می شود .