برچسب: نشانه های وجود مشکل در گیربکس خودرو

لرزیدن یا تکان خوردن خودرو نشانه وجود مشکل در گیربکس

اگر گیربکس خودروی شما با مشکلی مواجه شده باشد یکسری علامت به کمک شما می آیند که زود متوجه خرابی آن شوید .
در گیربکس هایی که از نوع اتوماتیک هستند نشانه ای که به شما می فهماند که گیربکس با مشکلی روبه رو شده است آن است که به جای آن که دنده ها به طور نامحسوس تعویض گردند در هنگام عوض شدن دنده لرزش و تکانی به خودرو وارد می گردد .