برچسب: مشکلات احتمالی گیربکس خودرو

معایب احتمالی موجود در گیربکس خودرو

گیربکس خودرو معمولا به یکسری مشکلات عمده دچار می گردد که برخی از آن ها به شرح ذیل می باشد :
زوزه کشیدن همه دنده ها به غیر از دنده چهار خودرو
زوزه کشیدن یکی از دنده ها مثلا دنده ۳ در حین حرکت اتومبیل
بیرون زدن همه دنده ها و …