برچسب: عملکرد گیربکس

عملکرد گیربکس خودرو

برای آن که یک خودرو شروع به حرکت کردن نماید لازم است که قدرت از موتور به گیربکس خودرو انتقال یابد .
عمل انتقال قدرت از موتور به گیربکس در خودرو توسط سیستم کلاچ صورت می پذیرد .
گیربکس خودرو توان مکانیکی را از منبع تولید توان دریافت می کند و با سرعت و گشتاورهای مختلف به قسمت های مصرف کننده منتقل می کند .