برچسب: عملکرد گیربکس پراید

چگونگی عملکرد گیربکس پراید

گیربکس های موجود در خودرو قادرهستند تا یک توان ورودی را به چند سرعت و گشتاور مختلف مبدل سازند .
گیربکس هایی که در اتومبیل ها از آن استفاده می کنند به گیربکس های چند سرعته معروف می باشد .
خودروی پراید که محصول شرکت سایپا است گیربکس پنج سرعته دارد .