برچسب: عملکرد گیربکس خودرو

تشریح کامل عملکرد گیربکس

دانستن و آگاهی از عملکرد قطعات خودرو برای هر کسی که مالک خودرو است منفعت به همراه دارد .
در این بین قطعه ای به نام گیربکس نیز در خودرو وجود دارد که دانستن نحوه کارکرد آن ها می تواند برای مالک خودرومفید باشد و به استفاده بهینه از خودرو کمک کند .
در ابتدا نیروی تولید شده در موتور به فلایویل که در آخر میل لنگ است منتقل می شود .