برچسب: اجزا تشکیل دهنده گیربکس

گیربکس خودرو از چه اجزائی تشکیل شده است؟

برخی از اجزا تشکیل دهنده گیربکس خودرو عبارت اند از :
سیل ها
واشرهایی که در داخل گیربکس و یا در دور گیربکس قرار داردند
بلبرینگ ها
چرخ دنده ها که در اندازه ها و ضخامت های مختلف و گوناگون به منظور به وجود آوردن سرعت ها و گشتاورهای مورد نیاز خودرو وجود دارند
شفت ها که به صورت محورهای هستند که چرخ دنده ها بر روی آن ها مستقر می شوند .