نویسنده: گیربکس خودرو

معایب احتمالی موجود در گیربکس خودرو

گیربکس خودرو معمولا به یکسری مشکلات عمده دچار می گردد که برخی از آن ها به شرح ذیل می باشد :
زوزه کشیدن همه دنده ها به غیر از دنده چهار خودرو
زوزه کشیدن یکی از دنده ها مثلا دنده ۳ در حین حرکت اتومبیل
بیرون زدن همه دنده ها و …

انواع گیربکس

گیربکس های موجود در خودروها به صورت یکی از دو نوع زیر می باشد :
گیربکس معمولی و یا گیربکس اتوماتیک
دسته دنده یا بر روی قسمت بغل فرمان قرار گرفته است و یا بر روی گیربکس و درسمت راست راننده مستقر شده است .

بررسی گیربکس خودروها

وظیفه ای که سیستم گیربکس بر عهده دارد تبدیل نمودن گشتاور و دور می باشد .
به طور دقیق تر باید گفت که این قطعه (گیربکس) دور و گشتاور را بسته به دلخواه و نیاز راننده و همچنین جاده و خیابان ها عوض می کند.
بعضی از مواقع پیش می آید که خودرو نیاز به قدرت بیشتری برای حرکت کردن لازم دارد و یا اینکه بعضی موقع ها خودرو نیاز دارد با سرعت بیشتری حرکت نماید .