آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

برخواستن صدای ناله از گیربکس معیوب

اگر مشکلی برای قطعه گیربکس خودرویتان پیش آید صدای از خودرویتان به گوش خواهد رسید .
نمی توان صدای مذکور را برای کسانی که تا حالا این صدا به گوششان نرسیده است وصف نمود . صدایی است مانند ناله وزوز… است.
بسته به آن که خودرویتان توسط چه کارخانه ای و با چه روشی تولید شده است صداهای برخواسته از آن نیز متفاوت است .

لرزیدن یا تکان خوردن خودرو نشانه وجود مشکل در گیربکس

اگر گیربکس خودروی شما با مشکلی مواجه شده باشد یکسری علامت به کمک شما می آیند که زود متوجه خرابی آن شوید .
در گیربکس هایی که از نوع اتوماتیک هستند نشانه ای که به شما می فهماند که گیربکس با مشکلی روبه رو شده است آن است که به جای آن که دنده ها به طور نامحسوس تعویض گردند در هنگام عوض شدن دنده لرزش و تکانی به خودرو وارد می گردد .