معایب احتمالی موجود در گیربکس خودرو

ایرادات و عیب هایی که غالبا «گیربکس» خودرو به آن دچار می گردد شامل موارد زیر می باشد :

الف _

 

در هنگام حرکت اتومبیل یکی از دنده های خودرو مثلا دنده ۲ زوزه می کشد

  1. تیز کردن و سائیدگی دنده ای که زوزه می کشد (در مثال ما دنده ۲ خودرو )
  2. خراب شدن و یا سائیدگی بوش دنده ای که زوزه می کشد ( در مثال ما دنده ۲ خودرو )

ب _

بیرون زدن همه دنده ها

  1. بیش از حد سائیده شدن واشر مسی دو طرف دنده زیر
  2. خلاصی افقی بیشتر از اندازه مجاز دند

ج –

به غیر از دنده ۴ خودرو بقیه دنده ها زوزه می کشند

  1. کچلی و سائیدگی ساچمه ها یا بلبرینگ دنده زیر
  2. سائیدگی و کچلی دو طرف میل دنده زیر محل قرار گرفتن ساچمه ها

د –

هنگام حرکت دو دنده از یک ماهک بیرون می زند (مثال دنده دو و سه)

  1.  معیوب بودن یا شکستن فنر و ساچمه ماهک

۲٫ خلاصی و سائیدگی بیش از حد میل ماهک و ماهک

 

 

 

ه –

هنگام حرکت و رها کردن کلاچ از «گیربکس» صدای زوزه شنیده می شود

  1. معیوب بودن بلبرینگ یا بو سر میل لنگ

 

خ-

کلیه دنده های تعویضی تولید صدا می کند معیوب

  1.  معیوب بودن سیستم کلاچ از جمله هوا

۲- رگلاژ نبودن کلاچ

۳- معیوب بودن دیسک و صفحه کلاچ

 

ج-

  1. هنگام تعویض دنده عقب صدا می کند و ه سختی تعویض می شود

۲٫ چون دنده عقب فاقد دنده برنجی می باشد احتمالا دور ارام موتور زیاد است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید